FIDATO IS SPECIALIST IN HET

Onderwijs

In het onderwijs volgen de ontwikkelingen in de wijze van lesgeven en kennisoverdracht elkaar in een rap tempo op. Interactief leren en digitale kennisoverdracht worden steeds meer de norm, terwijl online lesgeven naast het fysiek aanwezig zijn grote prioriteit heeft gekregen. Het hybride lesgeven manifesteert zich hierbij steeds vaker als tussenvorm. Om dit te bewerkstelligen worden hoogstaande audiovisuele toepassingen gevraagd. Naast onderwijsruimtes, zoals leslokalen, projectruimtes en auditoria, zien we ook in overleg- en vergaderruimtes binnen onderwijsinstellingen steeds meer audiovisuele toepassingen om het onderwijs toegankelijker en inclusiever te maken. Waar in het onderwijs voorheen de nadruk lag op fysiek aanwezig zijn om deel te nemen aan een college of een project, ligt de nadruk nu ook op het toegankelijk maken om op afstand onderwijs te volgen en te geven. 

Hybride onderwijs

Hybride onderwijs houdt in dat zowel studenten als docenten niet allemaal fysiek op dezelfde locatie aanwezig hoeven te zijn, om toch op hetzelfde moment dezelfde les te volgen of te geven. Dit maakt het onderwijs naast toegankelijker, ook inclusiever en efficiënter. Uiteraard heb je goede ICT- en AV faciliteiten nodig om de kwaliteit van hybride onderwijs te waarborgen. Haarscherpe schermen, kwalitatief hoogstaande webcams en goed verstaanbare audio zijn een vereiste om het optimale uit hybride onderwijs te halen. Een goed ontworpen hybride leeromgeving is adaptief en biedt leerlingen en studenten educatief maatwerk. 

Inrichting

Of het nu gaat over auditoria, leslokalen, collegezalen, projectruimten, (werk)cafés, de receptie of de kantine, wij bieden technische oplossingen en verzorgen de audiovisuele inrichting van de verschillende ruimtes binnen je onderwijsgebouwen op de campus.  Dankzij de juiste informatieoverdracht kunnen presentaties makkelijker worden gegeven en komen roosterwijzigingen sneller bij studenten. Ook kunnen onze audiovisuele toepassingen bijdragen aan het verbeteren van de wegbewijzering binnen het onderwijsinstituut. Naast hybride leren stimuleren onze audiovisuele toepassingen ook interactief leren en digitale kennisoverdracht. Dit bereidt leerlingen en studenten optimaal voor op de arbeidsmarkt en biedt docenten de kans hun kennis in uiteenlopende vormen over te brengen, tijd- en plaatsonafhankelijk.

Onze klanten in het onderwijs

Deze scholen en educatieve instellingen hebben wij geholpen met de inzet van audiovisuele toepassingen.