Disclaimer

Website

Fidato besteedt veel aandacht aan het actueel en correct houden van deze website. Ondanks dat er veel zorg wordt besteed aan het compleet en toegankelijk maken en houden van de informatie op deze website, is het soms niet te voorkomen dat er incomplete of incorrecte inhoud op deze site te vinden is. Om deze reden kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website.

 

Mocht u onjuiste, incomplete of verouderde informatie tegenkomen, dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt.

 

AVG-privacy

Om uw privacy te waarborgen, maken wij ons hard voor de bescherming van uw gegevens volgens onze privacyverklaring als ook omtrent het gebruik van onze website. De informatie die wij verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze website, beperkt zich dan ook tot technische en statistische data. Uw bezoek aan www.fidato.nl wordt dan ook slechts geregistreerd om technische beslissingen te nemen ter bevordering van onze website. Uw persoonsgegevens hebben wij dan ook niet nodig, met uitzondering van het gebruik van contactformulieren. Hiervoor vragen wij uiteraard eerst uw goedkeuring.

E-mail

De informatie verzonden met dit elektronische bericht (en eventuele bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en hen die gerechtigd zijn, daarvan kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding, alsmede ieder ander handelen met betrekking tot de inhoud van de informatie verzonden met dit elektronische bericht, niet toegestaan en wordt u verzocht de afzender op de hoogte te brengen en dit elektronische bericht (inclusief eventuele bijlagen) te vernietigen.

 

Fidato staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Fidato kan de veiligheid en betrouwbaarheid van e-mail communicatie niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, ten gevolge van het gebruik van e-mail.

Onze leveringen, diensten en overige werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht, waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn van Fidato (inschrijving KvK 09074815).