SBB

Na een aanbestedingstraject zijn we geselecteerd als audiovisueel partner om het hoofkantoor van SBB, gevestigd in Zoetermeer, te voorzien van audiovisuele toepassingen.

Klant

SBB

Uitdaging

Audiovisuele inrichting kantoorpand

Bijzonderheden

Ruimtereservering

De uitdaging

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, kortweg SBB, is een organisatie die als brug fungeert tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. We hebben in het hoofdkantoor onder anderen trainingsruimtes van de laatste audiovisuele technieken voorzien, van draadloos presenteren tot aan room management. Ook beeldschermcommunicatie, om onder anderen bezoekers te informeren, hebben we toegepast tijdens deze samenwerking. 

Onze oplossing

Ruimtereservering

Op het hoofdkantoor van SBB in Zoetermeer is een grote diversiteit aan moderne audiovisuele toepassingen geïmplementeerd waarbij er goed gekeken is naar het gewenste gebruik van deze technieken en de specifieke locatie waarbinnen ze zijn geïmplementeerd. Er zijn diverse trainingsruimtes en spreekkamers ingericht, voorzien van alle gemakken op audiovisueel gebied, compleet met toepassing voor draadloos presenteren. Deze ruimtes bevatten kleine ‘Room Manager schermen’ bij de ingang van de ruimte waarop de beschikbaarheid ervan wordt weergegeven. De info op deze schermen wordt automatisch en direct actueel gehouden d.m.v. een koppeling in Topdesk, waarbinnen de afspraken voor de ruimte worden gepland of gewijzigd. Als eyecatcher, zijn in de grote presentatieruimten display’s van maar liefst 98 inch groot geplaatst!

Narrowcasting

Als extra faciliteit voor bezoekers enerzijds en ter stimulering van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor medewerkers anderzijds, wordt ook beeldschermcommunicatie toegepast middels een scherm direct bij de entree van het pand. Bezoekers worden hiermee op persoonlijke wijze welkom geheten en het scherm is voorzien van het laatste landelijke nieuws en de laatste updates met betrekking tot de organisatie, social media berichten en actuele vertrektijden en eventuele vertragingen van het openbaar vervoer nabij de locatie.

Over SBB

SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) richt zich op het selecteren van geschikte leerwerkplaatsen voor scholieren en het certificeren/begeleiden van de stagebedrijven. Daarnaast verzorgd SBB informatie over de arbeidsmarkt, beroepspraktijkvorming en adviseert SBB de ministeries van OCW en EZ over de aansluiting tussen beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt.