Een AV-project op het altijd bewegende water

Wat is een mooier symbool van een veranderende wereld dan het audiovisueel mogen inrichten van een onderwijs– en eventlocatie die drijft op het altijd bewegende water van de Rotterdamse haven? Het Drijvend Paviljoen van de Hogeschool Rotterdam is een mooi, moedig en optimistisch statement over de toekomst en het onderwijs, maar nog meer over duurzaamheid en innovatie. 

Innovatie, duurzaamheid en multifunctionele inzetbaarheid: voor ons zijn dat de eisen aan ieder goed AV-project, dus als die dingen ook op de eisenlijst van de klant staan worden we extra enthousiast. 

Klimaatadaptatie en duurzaamheid 

Het Drijvend Paviljoen is niet alleen een hele mooie onderwijs- en eventlocatie, het staat ook symbool voor klimaatadaptatie en de nieuwe blik op de toekomst die we nu nodig hebben. Het werd in 2010 gebouwd door de gemeente Rotterdam als experiment met duurzaam, drijvend bouwen. Want het dichtbevolkte gebied van de regio ligt voor een groot deel onder de zeespiegel en wordt dus bedreigd door klimaatverandering. 

Het paviljoen werd een mooi staaltje architectuur en duurzaamheid, met een drijvende windturbine als stroomvoorziening en natuurlijke, energiezuinige oplossingen voor verwarming, koeling en afvalwater. Het circulaire karakter van het gebouw komt ook tot uitdrukking in het hergebruiken van de bestaande ruimte: het is ontworpen om ongebruikte overslaghavens een nieuwe bestemming te geven. 

Multifunctioneel en multimediaal 

Toen de Hogeschool Rotterdam in 2022 huurder werd van het paviljoen, werd Fidato benaderd om mee te denken over de inzet en invulling van deze bijzondere plek met de nodige ambities. Het moest een multifunctionele voorziening worden. Een centrum voor onderwijs en innovatie, dat zonder veel moeite gebruikt kon worden als inspirerende conferentie-omgeving of voor spectaculaire events.  

Dat vroeg om een flexibele, multimediale en hybride te gebruiken AV-installatie. Die installatie moest bovendien van topkwaliteit zijn om recht te doen aan het unieke karakter van de locatie. In feite waren we een onderwijsinstelling, een eventlocatie en een bioscoop tegelijk aan het ontwerpen. Maar goed, we houden bij Fidato wel van een uitdaging. Zeker als een deel van de uitdaging zit in het circulair en milieuvriendelijk meedenken en werken. Door verschillende geavanceerde technieken te combineren, droegen we bij aan een leeromgeving die inspeelt op de veranderende behoeften van moderne studenten en docenten (de hele case lees je trouwens hier). 

Het Drijvend Paviljoen biedt een totaalervaring. Een unieke leeromgeving die innovatie en creativiteit stimuleert en studenten voorbereidt op de dynamische wereld buiten de campus. Een mooi voorbeeld van hoe onderwijs en technologie samen meer kunnen doen dan kennis overdragen, door inspirerende ervaringen te bieden. 

Maatschappelijke waarde die past bij onze waarden 

Door het Drijvend Paviljoen niet alleen in te richten voor onderwijs, maar als podium voor bredere kennisuitwisseling, gesprek en verbinding, genereert het veel meer maatschappelijke waarde. Juist een multifunctionele voorziening kan heel goed de koppeling maken tussen onderwijs en bedrijfsleven en tussen studenten en andere maatschappelijke groepen en de lokale gemeenschap. Sinds september 2022 ligt het paviljoen op de RDM-campus, in het hart van de stad. Daar illustreert het perfect de ambitie, visie en ondernemersgeest van Rotterdam. 

Door mee te denken over een nieuwe benadering van onderwijs en evenementen die past bij maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid, technologie en maatschappelijke verbinding, konden we bij Fidato heel goed invulling geven aan onze kernwaarden. Zeg nou zelf, wanneer mag je aan en in zo’n mooi gebouw werken?